Storm » Specials » Griekse mythologie

De Olympische goden

In vroeger tijden hadden de mensen vele goden die zij aanbaden. Het was niet zo gek te bedenken of er was wel een god of godin die de beschermheer of -vrouw was. Zo waren er in Griekenland, de goden die op de berg Olympus woonden. Dit waren er eigenlijk twaalf, terwijl er veel meer goden en godinnen benoemd werden. Hier een speciaal van de goden van Olympus, ook wel de Olympische goden genoemd.

Wat is een mythe

Het woord "mythe" is een afgeleide van het Griekse muthos, dat betekend een geproken of geschreven verhaal. Wordt er nu gesproken over een verhaal of wordt een verhaal verteld, dan spreken we van muthologia. Aangezien er in vroeger tijden nog geen pen en papier was, waren de mensen genoodzaakt hun verhalen uit het hoofd te vertellen. Dit hield in dat er toch wel verschillen konden bestaan in de details van verhalen, verteld door de ene of de ander verteller.

De Olympus

De berg Olympus is een berg die in de buurt van Tessalonika ligt. Nog steeds is de berg ruig en moeilijk begaanbaar. Voor het"gewone" volk was het ondenkbaar dat er goden tussen hen in zouden wonen, die moeten op onbereikbare plaatsen hun zetel hebben. Dus de bijna 3.000 meter hoge Olympus was een uitgelezen plaats waar de bevolking hun goden konden laten wonen. Een plaats die voor sterfelijken streng verboden terrein was.

Het Schimmenrijk

Net als in de huidige tijd, hielden ook de mensen uit de tijd van de goden zich bezig met wat er na de dood met hen zou gebeuren. Nu was Hades de god van de onderwereld, waar onder andere de dode zielen terecht kwamen. Er was een heel draaiboek van wat de mensen te wachten stond als zij ooit het tijdelijke voor het eeuwige zouden verruilen.

Zeus en Hera

Ze waren niet alleen broer en zus, maar ook man en vrouw. Binnen de wereld van de goden was incest heel normaal en toegestaan. Zeus was de oppergod, en Hera was de godin van het huwelijk en getrouwde vrouwen. Zeus was helemaal niet trouw aan zijn vrouw en knoopte regelmatig andere relaties aan. De meeste van de goden, muzen, schikgodinnen zijn allemaal kinderen van Zeus. Hera daarentegen kon vreselijk jaloers zijn op de minnaressen van Zeus en enorm wraak nemen op deze vrouwen.

De god Apollo

Apollo is de zoon van Zeus en de tweelingbroer van Artemis. Hun moeder werd gastvrij binnen gehaald op het eiland Dilos om daar haar kind te kunnen baren. Apollo was de jongste van de twee. Hij was de god van het licht, van de zon, van muziek en schone kunsten, van genezing en van de profetie. Ooit werd hij door zijn vader voor negen jaar verbannen van de Olympus, maar toch was Apollo en geliefde god.

De godin Artemis

De tweelingzuster van Apollo en de oudste van het stel. Zij heeft gezien hoeveel pijn en moeite haar moeder heeft gehad om Apollo te baren. Artemis heeft haar vader Zeus gevraagd voor eeuwig maagd te mogen blijven en de godin van de geboorte en de maan te mogen worden. Haar heiligdom staat in Efeze, wat al lange tijd wordt gezien als één van de Zeven oude Wereldwonderen.

De god Ares

Zeus en Hera kregen samen drie kinderen, waarvan één zoon; Ares. Hij was de god van de oorlog en niet zo geliefd bij zijn mede goden. Deze wisten namelijk geen houding aan te nemen over welke positie zij in moesten nemen met betrekking tot oorlog. Ares zou als oorlogsgod een modelkrijger moeten zijn, maar dat was hij verre van dat. Hij zaaide veel chaos op het slagveld, zodat er zoveel mogelijk bloed zou vloeien, iets waar hij helemaal verzot op was.

De godin Aphrodite

Aphrodite is geboren uit schuim. De geboorte van Aprhodite is al een legende op zich. Zij was de godin van ontucht en prostitutie, maar ook van het huwelijk. Ze had de kracht om vrouwen te verleiden tot ontrouw maar kon hen ook aanmoedigen tot trouwe en kuisheid. Ze was getrouwd met Hephaestus, maar was hem zelf ook niet trouw, ze had onder andere een verhouding met Ares.

De god Hephaestus

Waarschijnlijk is Hephaestus geboren zonder dat een man (god) aan zijn verwekking heeft meegewerkt. Hij is een zoon van Hera, maar toen zij na zijn geboorte zal hoe lelijk hij was, heeft zij hem van de Olympus afgegooid, waardoor hij ook nog eens mank werd omdat hij verkeerd terecht kwam op aarde. Hij werd de god van het vuur en metaalbewerking. Alles wat hij maakte was even mooi.

De godin Athena

Athena is een dochter van Zeus. Zeus was net als zijn eigen vader bang om door één van zijn kinderen van de troon te worden gestoten. Toen zijn eerste vrouw Methis zwanger was, verslond hij haar met kind en al. Hij vergat haar al snel, maar na een paar maanden kreeg hij zware hoofdpijnen. Uit zijn hoofd kwam Athena in volle bewapening te voorschijn. Athena was de godin van de wijsheid en oorlog.

De god Poseidon

Poseidon is de oudere broer van Zeus. Bij het verdelen van het rijk van hun vader kreeg Poseidon het domein van de wereldzeeën een aardbevingen. Hij was een groot verleider die zich vermomde in de gedaanten van Ram, dolfijn of vogel om zo bij zijn beminde te kunnen komen. Hij lag regelmatig overhoop met zijn mede goden.

De godin Demeter

Deze godin was de zuster van Zeus. Ze was de godin van het graan en oogst, landbouw, landleven en de vruchtbaarheid. Perephone was een dochter van Demeter en Zeus, deze werd ontvoerd door Hades. Demeter heeft maandenlang gezocht naar haar dochter, daarbij haar taken als godin totaal vergeten. Grote hongersnood heerste over de wereld.

De god Hermes

Hermes is een zoon van Zeus en zijn minnares Maia (de dochter van Atlas). Hij was de god van de kudde en herders, grenzen, reizigers, handelaars en dieven. Hij was de hulp van Zeus, met name als het om zijn minnaressen en hun kinderen ging. Hij werd vaak aangesteld als hun beschermer. Ook wist hij Ares te bevrijden die in de oorlog tegen de Titanen vijftien maanden gevangen zat in een bronzen kruik.

De godin Hestia

Ook Hestia is een zuster van Zeus. Zij was godin van het haardvuur, en familie. Daarmee een spil in de samenleving, want die kan niet gevormd worden door vuur. Het haardvuur werd al gauw vervangen door het offervuur. Er werd heel veel geofferd aan deze godin. Verder was zij een godin die zich niet bemoeide met ruzies en oorlog. Heel veel wordt er niet over haar verteld in de mythologie.

De god Hades

Al is Hades wel van dezelfde generatie als Zeus, hij wordt niet gezien als god van de Olympus. Zijn domein was namelijk de onderwereld, dus eigenlijk verbleef hij meer onder de grond dan erboven. Het wordt dan ook wel erg moeilijk om een zetel op een berg te hebbe. Toch wordt hij wel regelmatig genoemd in de mythologie en heeft hij veel met de Olympische goden te maken.

Griekse mythologie, wat is een mythe

De Griekse mythologie bevat verhalen over de goden, godinnen, magie en monsters uit een tijd van duizenden jaren terug. Er waren diverse goden en godinnen, hun verhalen werden levendig gehouden door d…
Griekse mythologie, de Olympus

Griekse mythologie, de Olympus

Om alle het strategisch belang van de berg Olympus te benadrukken werd deze berg uitgeroepen tot de woonplaats van de goden. Hier woonden toch vooral Zeus en zijn familie, zij werden ook wel de Olympi…

Griekse mythologie, het schimmenrijk

Het mysterie van de dood en wat er daarna met de ziel gebeurt is al heel oud. De Grieken hadden hun god Hades van de onderwereld, maar wisten eigenlijk ook niet veel meer. Totdat er in de 3e eeuw v.Ch…

Griekse mythologie, goden Zeus en Hera

Cronus en Rhea zijn niet alleen man en vrouw, ze zijn ook broer en zus. Samen krijgen ze zes kinderen, waaronder Hera en Zeus. Zeus onttroont met behulp van zijn broers en zusters zijn vader en wannee…

Griekse mythologie, god Apollo

Apollo was de zoon van Zeus en zijn minnarres Leto. Hij kwam al op jonge leeftijd op voor zijn moeder toen die door de wettige echtgenoot van Zeus werd belaagd. Hij doodde de Python van Delphi en kwam…
Griekse mythologie, godin Artemis

Griekse mythologie, godin Artemis

Artemis is de tweelingzuster van Apollo en haar vader is Zeus. Zij was aanwezig bij de geboorte van haar broer Apollo. Door de bevalling van haar moeder Leto vroeg Artemis haar vader eeuwig maagd te m…

Griekse mythologie, god Ares

De meest geplaagde god van de Olympus is toch wel Ares. De goden konden zich niet helemaal vinden in het domein van deze god, de oorlog. Ondanks het feit dat Ars god van de oorlog was, was hij verre v…
Griekse mythologie, godin Aphrodite

Griekse mythologie, godin Aphrodite

Aprhodite is een godin met tegenstellingen. Zo is zij de godin van de ontucht en prostitutie, maar ook van het huwelijk en de lach. Zij kon straffen en belonen. In haar eigen huwelijk nam zij het niet…

Griekse mythologie, god Hephaestus

Misschien wel de lelijkste van de Olympische goden was Hephaestus. Hij was mank en had mismaakte kinderen, één was half mens half slange, een ander kind had drie hoofden die vuur spuwden. Hephaestus e…
Griekse mythologie, godin Athena

Griekse mythologie, godin Athena

Uit angst zijn macht te verliezen at de oppergod Zeus zijn zwangere vrouw Metis op. Hij vergat zijn vrouw en maanden nadat hij haar verslonden heeft krijgt hij hoofdpijn. Hij laat zijn hoofd openmaken…
Griekse mythologie, god Poseidon

Griekse mythologie, god Poseidon

Poseidon de god van de zeeën werd door de mensen uit zijn tijd gevreesd. Deze god had een temperamentvol karakter en kwam regelmatig met andere goden in aanvaring. Zo verloor hij de opstand tegen Zeus…

Griekse mythologie, godin Demeter

Demeter is een zuster van de oppergod Zeus, welke de vader is van haar dochter Persephone. Wanneer haar dochter wordt ontvoerd gaat Demeter naar haar op zoek. Al die maanden is zij niet in staat haar…
Griekse mythologie, god Hermes

Griekse mythologie, god Hermes

De goddelijke bedrieger werd hij wel genoemd. Hermes, onder andere de god van de kudde en herders, was de uitvinder van de lier. Hij hielp waar hij kon, bevrijdde zijn mede god Ares uit een bronzen kr…

Griekse mythologie, godin Hestia

Misschien wel de meest bescheiden en onbekende godheid vanuit de Griekse mythologie is Hestia. Zij bemoeide zich niet met ruzie of oorlog. Hestia wordt ook bijna nergens genoemd in de verhalen van de…

Griekse mythologie, god Hades

Hades kreeg van zijn vader Cronus het rijk van de onderwereld toebedeeld. Hij werd dus god van de dood, maar ook van de mineralen die in de grond zitten. Helaas voor Hades was er geen enkele vrouw of…
Gepubliceerd door Storm op 14-12-2009, laatst gewijzigd op 17-03-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.