Storm » Specials » Maria

Maria, moeder van

Maria, moeder van Maria, de wel of niet waargebeurde verhalen buiten beschouwing gelaten, is een mysterieus persoon. Ongetwijfeld zal er veel historisch onderzoek naar verricht zijn, en daardoor ook bewijzen zijn geleverd, maar er blijft toch iets mysterisch om haar heen hangen.

Maria

Iedereen kent Maria wel uit de kerstverhalen als de moeder van Jezus Christus, het kindje dat in de stal geboren wordt en in een kribbe werd gelegd. Of als de zeer droeve vrouw die aanwezig was op de berg en onder aan het kruis stond. De vrouw die machteloos moest toekijken hoe haar kind ging sterven. Echter Maria heeft nog andere taken toebedeeld gekregen. Zo is zij bekend van de diverse verschijningen, zowel in het buitenland als in ons eigen land.

Moeder

Net als miljoenen vrouwen heeft Maria de ervaringen van een zwangerschap en geboorte mogen meemaken. Zij heeft haar kind heel veel moederliefde meegegeven. Ook heeft haar kind, al was het een Goddelijk kind, alle stadia doorgemaakt die ieder kind doormaakt; peutertijd maar ook pubertijd en het zoeken naar zijn eigen identiteit. Dit zal bij Maria (net als bij andere ouders) de nodige ongerustheid hebben gegeven.

Maria ten Hemelopneming

Heel wonderlijk is de opgang van Maria naar de Hemel. Zij heeft niet hoeven (lijden en) sterven. Zij is door God met lichaam en ziel opgenomen in de Hemel. Deze dag wordt gevierd op 15 augustus

Verschijningen

Maria is ook zeer bekend door haar verschijningen. Bij iedere verschijning, of verschijningen heeft Maria één of meerdere boodschappen c.q. opdrachten gegeven. Bekend is echter wel dat het vaak heel erg lang heeft geduurd voordat boodschappen geaccepteerd werden en opdrachten werden uitgevoerd.

Mysterieus

Maria, de wel of niet waargebeurde verhalen buiten beschouwing gelaten, is een mysterieus persoon. Ongetwijfeld zal er veel historisch onderzoek naar verricht zijn, en daardoor ook bewijzen zijn geleverd, maar er blijft toch iets mysterisch om haar heen hangen.

Artikelen

Schrijven over Maria in alle onderstaande artikelen, geeft een beeld over Maria waarover een ieder zijn eigen beeld over haar kan vormen.
Feesten van Maria

Feesten van Maria

Het is bekend dat Maria binnen de Katholieke kerk een belangrijke plaats inneemt. De verering, en belangrijkheid van haar komen in diverse liturgische feesten tot uiting. Vooral de maand mei is liturg…

Maria verschijning aan Bernadette Soubirous te Lourdes

Als Bernadette Soubirous, haar zusje Toinette en een vriendinnetje Jeanne Abadie op 11 februari 1858 hout sprokkelen langs de oever van de Gave. Als Bernadette haar kousen uittrekt om door het water v…

Maria, moeder van Jezus

Maria is de moeder van Jezus. Zij zorgt zoals elke mama voor haar kind, zij houdt van Hem en blijft Hem trouw. Daarom is zij er ook bij als Jezus sterft (aan het kruis). Daarom blijft zij bij zijn lee…

Maria, Vrouwe van alle volkeren

Jezus heeft de mensheid aan zijn Moeder toevertrouwd. Zij die eens Maria was, staat daarom nu als de Vrouwe van alle Volkeren en onze Voorspreekster op de wereldbol, doorstraald van het Licht, vóór he…

Maria; De wonderbaarlijke medaille

In de nacht van 18 op 19 juli 1830 verschijnt Maria voor de eerste keer aan Catherina. De eerste keer spreekt zij ongeveer 2 uur met de Heilige Maagd. Er wordt haar verteld dat God haar wil belasten m…
Gepubliceerd door Storm op 09-03-2007. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.